Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SiriusJ

Praktijk voor he(a)ling & bewustwording

Wetenschappelijk bewezen voordelen van mediteren

De meest voorkomende reden waarom mensen gaan mediteren is om zich fitter, gelukkiger en meer energiek te voelen.

In de afgelopen decennia is er onderzoek uitgevoerd naar de gezondheidsvoordelen van meditatie aan meer dan 300 universiteiten, ziekenhuizen en onderzoekcentra in meer dan 50 landen.

Meer dan 1000 wetenschappelijke artikelen en onderzoeksrapporten zijn gepubliceerd in meer dan 175 wetenschappelijke tijdschriften.

Het is eigenlijk ongelofelijk dat na zoveel positief onderzoek er niet veel meer aandacht aan meditatie is besteed in de reguliere media.

Pas nu – na 30 jaar – beginnen steeds meer mensen en artsen de voordelen van mediteren te waarderen en te ervaren.

In Amerika mediteert nu ongeveer 5% van de bevolking regelmatig.

Wij vermoeden dat dit percentage zal groeien en ook zal gaan gelden voor Nederland.

Voor jou hebben we de voordelen handig gegroepeerd in drie verschillende categorieen: lichamelijke, mentale en spirituele effecten.

Effect van Meditatie op onze hersenen

Als je wilt zien wat er in je hersenen gebeurt als je gaat mediteren surf dan naar TIME Magazine Meditatie Hersenscan

•EEG – theta, delta, en alfa hersengolven worden actiever en betagolven (geassocieerd met actief denken) nemen af.

•Linker- en rechterhersenhelft gaan optimaler samenwerken.

•Activiteit in frontal cortex en pariental lobe neemt af.

Lichamelijke Voordelen van Mediteren

•Stabiliseert het autonome zenuwstelsel

•Verlaagt de hartslag

•Reduceert de snelheid van de ademhaling

•Bloeddruk gaat drastisch omlaag

•Lagere biologische leeftijd gemeten na standaard kenmerken van veroudering van

het lichaam.

•De Galvanic Skin Response (GSR) neemt toe

•EMG activiteiten nemen toe

•Cardiovasculaire effectiviteit wordt verhoogd.

•Ademhaling effectiviteit neemt toe

•Huid raakt beter doorbloed

•Maag en darm functie verbeteren

•Endocriene functie wordt verhoogd

•Spierflexibiliteit neemt toe

•Inname zuurstof verstrekt

•Bewegingsmogelijkheden, mobiliteit en flexibiliteit nemen toe

•Hand-oog coördinatie neemt toe

•Reactiesnelheid wordt verhoogd

•Lichaamshouding verbetert

•Kracht en weerstand nemen toe

•Uithoudingsvermogen neemt toe

•Verhoogt energieniveau en vitaliteit

•Gewicht stabiliseert op ‘normaal’ niveau

•Slaapvermogen verbetert en inslaaptijd neemt af

•Pijn vermindert

•Stabiliteit verbetert

•Diepte perceptie neemt toe

•Verhoogde mate van relaxen en kunnen relaxen/ontspannen

•Verminderd spierspanning

•De productie van serotonine neemt toe

•Vermindert menstruatie pijnen

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat al bij mensen die vier dagen een verkorte mindfulness meditatie hebben beoefend het positieve effect van een scherper en aandachtiger brein optreedt.

De meditatiesessies leverden bij de deelnemers ook minder vermoeidheid, minder angst, meer concentratie en een beter werkgeheugen op.

Indianen Wijsheid

An old Cherokee was teaching his grandson about life.

‘A fight is going on inside me’, he said to the boy.

‘It is a terrible fight, and it is between two wolves.’

‘One is evil – he is anger, envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego.’

‘The other is good – he is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion, and faith’.

‘The same fight is going on inside you, and inside every other person, too.’

The grandson thought about it for a minute and then asked his grandfather, ‘ Which wolf will win?’

The old Cherokee simply replied, ‘The one you feed.’

De Mentale Voordelen van Mediteren

•Alertheid, creativiteit en intelligentie nemen toe

•Onze sociale vaardigheden en manier van omgang verbeteren

•Concentratie en focusvermogen nemen toe

•Vermogen om met complexe situaties en hoge werkdruk om te gaan verbetert

•Angsten en stressgevoelens nemen af

•Men vindt gemakkelijker de juiste balans tussen ontspanning en dynamiek

•Algemeen gevoel van welzijn en geluk neemt toe

•Minder stemmings-wisselingen en verhoogde zelfkennis

•Depressiviteitgevoelens en angstige/wanhopige gedachten nemen af

•Toename in gevoel van eigenwaarde

•Mediteren leertje je om je minder routinematig te gedragen en meer met volledige

aandacht aanwezig te zijn

•Verstrekt gevoel van zelfverwezenlijking

•De voorgenoemde effecten leiden tot verhoogde prestatie op school, universiteit of werk

•Een mindere geconditioneerde en dus door ons denken gekleurde kijk op situaties

•De omgang met emotionele en fysieke weerstanden tijdens de meditatie traint onze mentale weerbaarheid en kracht.

De spirituele voordelen van mediteren

“If you were to ask me what was the most important experience of my life, I would say it was learning to meditate. For me that is the most important thing a person can do to restore harmony and evolve to a higher state of consciousness.”

Deepak Chopra, M.D.

Auteur van de zeven spirituele wetten van succes